Αστραπές στην Ελλάδα  (Δραστηριότητα τελευταίων 120 λεπτών)

(1 Καρέ / 5 Λεπτά)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.blitzortung.org

Αστραπές στην Ευρώπη  (Δραστηριότητα τελευταίων 120 λεπτών)

(1 Καρέ / 5 Λεπτά)
Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.blitzortung.org

 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦