Χώροι σχετικοί με Μετεωρολογία & Μετεωρολογικούς Σταθμούς

spacer

Φιλικοί & Χρήσιμοι Χώροι

 • meteoclub.gr  (Ελληνικό κλαμπ με θέμα το καιρό & εγγραφή μετεωρολογικών σταθμών)
 • hellasweather.gr  (Ελληνική λίστα μυνημάτων καιρού)
 • metar.gr  (Ελληνικός χώρος με θέμα το καιρό, πίνακα σταθμών & εγγραφή μετεωρολογικών σταθμών)
 • weather.vouhead.gr  (ΙΜΣ - Ο καιρός στη Κάτω Πυλαία Θεσσαλονίκης)
 • hnms.gr  (ΕΜΥ - Ελληνική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)
 • meteo.gr  (Προγνώσεις καιρού από το Ελληνικό Εθνικό Αστεροσκοπείο)
 • Poseidon  (Μοντέλο καιρού από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)
 • Skiron  (Μοντέλο καιρού από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
 • MetOffice  (Προγνώσεις καιρού, UV & άλλες υπηρεσίες καιρικού ενδιαφέροντος)
 • NOAA  (Αμερικανική Εθνική υπηρεσία από το 1807 για θέματα ωκεανών, ατμόσφαιρας & αλλαγών περιβάλλοντος)
 • Weather Underground  (Πληροφορίες καιρού & εγγραφή ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών)
 • CWOP  (Πρόγραμμα παρατήρησης καιρού του πολίτη & εγγραφή ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών)
 • AWEKAS  (Αυτόματο σύστημα χαρτών καιρού & εγγραφή ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών)
 • Wedaal  (Πίνακας σταθμών, Φόρουμ & εγγραφή ιδιωτικών μετεωρολογικών σταθμών)
 • Weather Watch Forum  (Φόρουμ για καιρό, Weather-Display, Weather-Display Live, WxSim & άλλα)
 • WXForum.net  (Φόρουμ για λάτρεις καιρού, μετεωρολογικούς σταθμούς, προγράμματα & άλλα)
 • Astrogenic Forum  (Φόρουμ για την ανίχνευση ηλεκτρικών)
 • Weather Display  (Προγράμματα για μετεωρολογικούς σταθμούς)
 • Astrogenic Systems  (Προγράμματα για ανιχνευτές ηλεκτρικών)

Μετεωρολογική Γνώση

Πληροφορίες για Μετεωρολογικούς Σταθμούς

 • CWOP Guide  (Οδηγός εγκατάστασης μετεωρολογικού σταθμού σε μορφή αρχείου pdf)
 • Ambient Weather  (Σχόλια για μετεωρολογικούς σταθμούς και οδηγός εγκατάστασης)
 • Davis Instruments  (Εταιρεία κατασκευής μετεωρολογικών σταθμών)
 • La Crosse Technology  (Εταιρεία κατασκευής μετεωρολογικών σταθμών)
 • Oregon Scientific  (Εταιρεία κατασκευής μετεωρολογικών σταθμών)

Εργαλεία για Μετεωρολογικούς Ιστοχώρους

 • Carterlake.org  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)
 • Jcweather.us  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)
 • Long Beach Weather  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)
 • Saratoga-Weather.org  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)
 • TNETWeather.com  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)
 • WellingtonWeatherUK.com  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)
 • Bashewa.com  (Σκριπτ ΡΗΡ για μετεωρολογικούς ιστοχώρους)

Διαστημικός Καιρός

 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦