Δορυφορική υπέρυθρη εικόνα της Ελλάδας  (Ανανέωση κάθε 15 λεπτά)

Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.sat24.nl

Δορυφορική υπέρυθρη εικόνα της Ευρώπης  (Ανανέωση κάθε 15 λεπτά)

Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.sat24.nl

Δορυφορική οπτική εικόνα της Ελλάδας  (Ανανέωση κάθε 15 λεπτά)

Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.sat24.nl

Δορυφορική οπτική εικόνα της Ευρώπης  (Ανανέωση κάθε 15 λεπτά)

Ο Χρόνος-Φορτώματος εξαρτάται από τη Ταχύτητα-Σύνδεσης
Πηγή:  www.sat24.nl

 ♦     ♦     ♦     Ποτέ μη βασίζετε κρίσιμες αποφάσεις σ'αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες καιρού από το Internet     ♦     ♦     ♦